Polityka prywatności

Pojęcia ogólne i zakres stosowania

Określenie pojęć:

 • Baza danych osobowych – zbiór uporządkowanych danych osobowych w formie elektronicznej;
 • Właściciel bazy danych osobowych – LVIVIMPORT LLC, kod EDRPOU: 43440447, z siedzibą: Ukraina, ul. Volodymyra Velykoho 2, 79053 Lwów, obwód lwowski, Ukraina (dalej – Spółka);
 • Ustawa – Ustawa Ukrainy o ochronie danych osobowych;
 • Zgoda użytkownika – dobrowolne wyrażenie przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z podanym celem ich przetwarzania, wyrażone w formie pisemnej lub w formie umożliwiającej wyciągnięcie wniosku o wyrażeniu zgody;
 • Anonimizacja danych osobowych – usunięcie informacji pozwalających na identyfikację osoby;
 • Przetwarzanie danych osobowych – każda czynność lub zestaw czynności wykonywanych w całości lub w części w systemie informatycznym, które są związane ze zbieraniem, gromadzeniem, rejestracją, przechowywaniem, adaptacją, modyfikacją, odnawianiem, użytkowaniem i rozpowszechnianiem (dystrybucja, sprzedaż, przenoszenia), depersonalizacją, niszczeniem informacji o użytkowniku;
 • Dane osobowe – informacje lub zestaw informacji, które identyfikują lub mogą konkretnie zidentyfikować użytkownika i mogą zawierać zapis jednego lub więcej plików cookie, lub anonimowych identyfikatorów, a także plików cookie i anonimowych identyfikatorów, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z usługami oferowanymi przez naszych partnerów, takimi jak na przykład usługi reklamowe;
 • Administrator danych osobowych – osoba fizyczna lub prawna, która przez właściciela bazy danych osobowych lub z mocy prawa jest uprawniona do przetwarzania tych danych;
 • Użytkownik – odwiedzający serwis https://lvivimport.com/, którego dane osobowe są przetwarzane;
 • Osoba trzecia – każda osoba, z wyjątkiem użytkownika, właściciela lub administratora bazy danych osobowych oraz uprawnionego organu państwowego ds. ochrony danych osobowych, której właściciel lub administrator bazy danych osobowych przekazuje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa;
 • Szczególne kategorie danych – dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, przekonań politycznych, religijnych lub ideologicznych, przynależności do partii politycznych i związków zawodowych, a także dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego.

Lista baz danych osobowych

Spółka jest właścicielem bazy danych osobowych użytkowników serwisu https://lvivimport.com/ (dalej Serwis).

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • Przechowywanie i utrzymywanie danych użytkownika.
 • Zapewnienie realizacji stosunków cywilnoprawnych (zakup towarów, doręczanie przesyłek pocztowych i kurierskich).
 • Wysyłanie newsletterów informacyjnych i marketingowych (w postaci wiadomości e-mail, wiadomości Viber, wiadomości SMS, powiadomień w przeglądarce internetowej), które zawierają informacje o towarach i/lub usługach, reklamy i oferty handlowe dotyczące takich towarów i/lub usług (aktualności, promocje firmy, informacje o promocjach, kody promocyjne i rabaty, personalne rekomendacje, personalne rabaty i oferty).
 • W celu poprawy jakości świadczenia usług, rankingu, analizy aktywności, wyszukiwania słów kluczowych.

Procedura przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub realizacji zaakceptowanych przez użytkownika propozycji, w tym rejestracji subskrypcji. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie i zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy.

Zgoda użytkownika jest dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z podanym celem ich przetwarzania. Zgodę użytkownika można wyrazić:

 • w formie papierowej;
 • w formie elektronicznej;
 • poprzez oznaczenie w Serwisie.

Użytkownik przy zakupie towarów, zapewnieniu dostarczenia przesyłek pocztowych, kurierskich oraz podczas rejestracji innych stosunków cywilnych w Serwisie jest informowany o:

 • umieszczeniu jego danych osobowych w bazie danych osobowych;
 • prawach określonych w Ustawie Ukrainy o ochronie danych osobowych;
 • celu zbierania danych;
 • osobach, którym przekazywane są jego dane osobowe.

Lokalizacja bazy danych osobowych

Baza danych osobowych użytkowników znajduje się w siedzibie Spółki.

Warunki udostępniania danych osobowych osobom trzecim

Dostęp osób trzecich do danych osobowych może odbywać się za zgodą użytkownika udzieloną właścicielowi bazy danych osobowych na przetwarzanie tych danych, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na użytkowniku lub zgodnie z przepisami prawa. 

Osoby trzecie chcące uzyskać dostęp do danych osobowych składają wniosek o udostępnienie (dalej – wniosek) do właściciela bazy danych osobowych.

Ochrona danych osobowych

Gwarantujemy bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Firma za pomocą wszelkich środków spełniających wymogi norm międzynarodowych i krajowych gwarantuje zapobieganie utracie, kradzieży, nieuprawnionemu zniszczeniu, zniekształceniu, sfałszowaniu, kopiowaniu przetwarzanych danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników są przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do określonego celu, ale w każdym przypadku nie dłużej niż okres przechowywania danych, określony w zgodzie użytkownika na przetwarzanie tych danych.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo:

 • wiedzieć o lokalizacji bazy danych osobowych zawierającej jego dane osobowe, jej celu i nazwie, lokalizacji i/lub miejscu zamieszkania (pobytu) właściciela lub administratora tej bazy, lub wydać odpowiednie polecenie uzyskania tych informacji osobom upoważnionym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo;
 • otrzymywać informacje o warunkach udzielenia dostępu do danych osobowych, w szczególności informacji o osobach trzecich, którym przekazywane są jego dane osobowe zawarte w odpowiedniej bazie danych osobowych;
 • dostępu do swoich danych osobowych zawartych w odpowiedniej bazie danych osobowych;
 • otrzymać nie później niż trzydzieści dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, odpowiedź, czy jego dane osobowe są przechowywane w odpowiedniej bazie danych osobowych, a także otrzymać treść jego danych osobowych przechowywanych;
 • złożyć uzasadniony wniosek ze sprzeciwem wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • złożyć uzasadniony wniosek o zmianę lub zniszczenie swoich danych osobowych, jeżeli dane te są przetwarzane niezgodnie z prawem lub są niedokładne;
 • w celu ochrony swoich danych osobowych przed bezprawnym przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem w wyniku celowego zatajenia, niedostarczenia lub nieterminowego udostępnienia, a także w celu ochrony przed podaniem informacji niedokładnych lub dyskredytujących honor, godność i reputację biznesową użytkownika;
 • wystąpić o ochronę swoich praw związanych z danymi osobowymi do organów władzy publicznej, samorządów terytorialnych, do których kompetencji należy ochrona danych osobowych;
 • zastosować środki ochrony prawnej w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
 • oraz inne prawa przewidziane w art. 8 Ustawy Ukrainy o ochronie danych osobowych.

Procedura przetwarzania zapytań użytkowników

Użytkownik ma prawo do otrzymywania od dowolnego podmiotu relacji wszelkich informacji o sobie, związanych z danymi osobowymi, bez określania celu żądania, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Użytkownik ma bezpłatny dostęp do swoich danych osobowych. Użytkownik składa wniosek o udostępnienie danych osobowych do właściciela bazy danych osobowych.

We wniosku należy wskazać:

 • nazwisko, imię oraz imię ojca, miejsce zamieszkania (pobytu) oraz dane dokumentu tożsamości użytkownika;
 • inne informacje umożliwiające identyfikację użytkownika;
 • informacje o bazie danych osobowych, w odniesieniu do której składane jest żądanie, lub informacje o właścicielu lub administratorze tej bazy;
 • wykaz żądanych danych osobowych.

Termin rozpatrzenia wniosku nie przekracza dziesięciu dni roboczych od dnia jego otrzymania.

W tym okresie właściciel bazy danych osobowych informuje użytkownika, że ​​żądanie zostanie spełnione lub odpowiednie dane osobowe nie podlegają udostępnieniu, wskazując podstawy wskazane w odpowiednim akcie prawnym.

Żądanie powinno zostać spełnione w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Pliki cookie

Nasz Serwis korzysta z plików cookie.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze, gdy odwiedzasz określone strony internetowe. Używamy plików cookie w naszym Serwisie, aby zrozumieć, jakie treści Cię interesują i aby zapamiętać Cię, jeśli ponownie odwiedzisz Serwis.

Aby zoptymalizować korzystanie z treści i spersonalizowanych elementów Serwisu, Twój komputer, tablet lub telefon komórkowy musi akceptować pliki cookie (często dzieje się to automatycznie), dlatego zapewniamy Ci możliwość korzystania z niektórych spersonalizowanych elementów tego Serwisu.

Używamy następujących plików cookie:

Analityczne. Używamy plików analitycznych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy naszego Serwisu korzystają z niego, które strony odwiedzają najczęściej i ile czasu na nich spędzają. Wszystko to jest nam niezbędne do usprawnienia pracy Serwisu. Używamy plików cookie i usług stron trzecich do śledzenia takich działań naszych użytkowników.

Funkcjonalne. Te pliki cookie są niezbędne do działania Serwisu i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Mogą służyć do konfiguracji języka lub mogą to być pliki cookie serwera, które zapewniają ogólne działanie Serwisu.

Reklamowe. Nasi partnerzy reklamowi umożliwiają nam pokazywanie odpowiednich reklam online w oparciu o Twoje zainteresowania. Ponadto takie pliki pomagają określić skuteczność naszych kampanii reklamowych. Partnerzy mogą gromadzić informacje o Tobie, takie jak informacje o Twojej przeglądarce, lokalizacji i adresie IP.

Якщо Ви хочете стати нашим клієнтом пропонуємо Вам зв'язатися з нами будь-яким зручним способом.
Контакти
За умови що Ви вже є нашим клієнтом прохання зв'язатися з Вашим менеджером для вирішення питання доступу.
Команда
crosschevron-left