Zásady ochrany osobních údajů

Obecné pojmy a rozsah

Definice pojmů:

 • Databáze osobních údajů - soubor uspořádaných osobních údajů v elektronické podobě;
 • Vlastník databáze osobních údajů - LVIVIMPORT LLC, kód v Jednotném rejstříku podniků a organizací Ukrajiny: 43440447, sídlo: Ukrajina, 79053, Lvivská oblast, město Lviv, ul. Volodymyra Velykého, č. domu 2 (dále jen Společnost);
 • Zákon – zákon Ukrajiny O ochraně osobních údajů;
 • Souhlas uživatele - dobrovolný projev vůle uživatele udělit souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s uvedeným účelem jejich zpracování, vyjádřený písemně nebo ve formě, z níž lze usuzovat, že souhlas byl udělen;
 • Anonymizace osobních údajů – vyloučení informací umožňujících identifikaci osoby;
 • Zpracování osobních údajů – jakýkoli úkon nebo soubor úkonů provedených zcela nebo zčásti v informačním systému související se shromažďováním, registraci, uchováváním, přizpůsobováním, upravováním, aktualizací, používáním a šířením (distribuce, prodej, předání), anonymizací, zničení informací o uživateli;
 • Osobní údaje – informace nebo soubor informací, které identifikují nebo mohou konkrétně identifikovat uživatele a mohou zahrnovat záznam jednoho nebo více cookie nebo anonymních identifikátorů, stejně jako cookie a anonymních identifikátorů, kdy uživatel komunikuje se službami nabízenými našimi partnery, například reklamní služby;
 • Správce databáze osobních údajů - fyzická nebo právnická osoba, které je vlastníkem databáze osobních údajů nebo má zákonem uděleno právo zpracovávat tyto údaje;
 • Uživatel – návštěvník webové stránky https://lvivimport.com/, jehož osobní údaje jsou zpracovávány;
 • Třetí strana - každá osoba, s výjimkou uživatele, vlastníka nebo správce databáze osobních údajů a pověřeného státního orgánu ochrany osobních údajů, které vlastník nebo správce databáze osobních údajů předává osobní údaje v souladu se zákonem;
 • Zvláštní kategorie údajů – osobní údaje o rasovém nebo etnickém původu, politickém, náboženském nebo ideologickém přesvědčení, členství v politických stranách a odborových svazech, a také údaje týkající se zdraví nebo sexuálního života.

Seznam databází osobních údajů

Společnost vlastní databáze osobních údajů uživatelů webových stránek https://lvivimport.com/ (dále jen Webové stránky).

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Udržení a obsluha těchto uživatelů.
 • Zajišťování realizace občanskoprávních vztahů (nákup zboží, zajišťování doručování poštovních, kurýrních zásilek).
 • Zasílání informačních a marketingových zpráv (ve formě e-mailů, zpráv ve Viberu, SMS zpráv, upozornění ve webovém prohlížeči) obsahujících informace o zboží a/nebo službách, reklamní a obchodní nabídky týkající se takového zboží a/nebo služeb (novinky, akce společnosti, informace o akcích, promo kódy a slevy, osobní doporučení, osobní slevy a nabídky).
 • Za účelem zlepšování kvality poskytování služeb, formování hodnocení, analyzování činnosti, provádění vyhledávání dle klíčových slov.

Postup při zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se provádí na základě souhlasu uživatele nebo realizace návrhů přijatých uživatelem, včetně obdržení hromadné korespondence. Zpracování osobních údajů je prováděno na základě a v souladu s právními předpisy Ukrajiny.

Souhlas uživatele je dobrovolným projevem vůle udělit souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu s uvedeným účelem jejich zpracování. Souhlas uživatele lze poskytnout:

 • v papírové podobě;
 • v elektronické podobě;
 • označením na Webových stránkách.

Při nákupu zboží, zajištění doručení poštovních, ​​kurýrních zásilek a během vyřízení dalších občanskoprávních vztahů na Webových stránkách se informuje o:

 • zařazení jeho osobních údajů do databáze osobních údajů;
 • práva stanovena zákonem Ukrajiny O ochraně osobních údajů;
 • účel sběru dat;
 • osoby, kterým jsou jeho osobní údaje předávány.

Umístění databáze osobních údajů

Osobní databáze uživatelů se nachází na adrese sídla Společnosti.

Podmínky pro zpřístupnění osobních údajů třetím stranám

Zpřístupnit osobní údaje třetím osobám lze se souhlasem uživatele, poskytnutým vlastníkovi databáze osobních údajů pro zpracování těchto údajů, za účelem plnění závazků převzatých vůči uživateli nebo v souladu s požadavky zákonu.

Třetí osoby, které chtějí získat přístup k osobním údajům, podávají žádost o přístup (dále jen žádost) vlastníkovi databáze osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Zajišťujeme bezpečnost osobních údajů uživatelů. Společnost všemi prostředky, které splňují požadavky mezinárodních a národních norem, garantuje předcházení ztrátě, odcizení, neoprávněnému zničení, zkreslení, padělání, kopírování zpracovávaných osobních údajů.

Osobní údaje uživatelů nejsou uchovávány déle, než je to nezbytné pro daný účel, v jakémkoli případě však nejdéle po dobu uložení údajů, kterou uživatel určí souhlasem se zpracováním těchto údajů.

Uživatelská práva

Uživatel má právo:

 • vědět o umístění databáze osobních údajů obsahující jeho osobní údaje, o jejím účelu a názvu, umístění a/nebo místě bydliště (pobytu) vlastníka nebo správce této databáze, nebo dát příslušné nařízení k obdržení těchto informací jím pověřené osoby, kromě případů stanovených zákonem;
 • získávat informace o podmínkách poskytování přístupu k osobním údajům, zejména informace o třetích osobách, kterým jsou předávány jeho osobní údaje obsažené v příslušné databázi osobních údajů;
 • na přístup ke svým osobním údajům obsaženým v příslušné databázi osobních údajů;
 • obdržet nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti, kromě případů, stanovených zákonem, odpověď o tom, zda jsou jeho osobní údaje uloženy v příslušné databázi osobních údajů, a rovněž obdržet obsah jeho uložených osobních údajů;
 • podávat odůvodněnou žádost proti zpracování svých osobních údajů;
 • podávat odůvodněnou žádost o změnu nebo vymazání svých osobních údajů, pokud jsou tyto údaje zpracovávány nezákonně nebo jsou nespolehlivé;
 • ochranu svých osobních údajů před nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením, poškozením v důsledku úmyslného zatajení, neposkytnutím nebo předčasným poskytnutím, rovněž k ochraně před poskytováním informací nespolehlivých nebo diskreditujících čest, důstojnost a obchodní pověst uživatele;
 • žádat o ochranu svých práv ohledně osobních údajů u státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, do jejichž pravomoci spadá provádění ochrany osobních údajů;
 • uplatnit opravné prostředky v případě porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů;
 • a další práva stanovená čl. 8 zákona O ochraně osobních údajů.

Postup při zpracování žádostí uživatelů

Uživatel mas má právo obdržet o sobě jakékoli informace od jakéhokoli subjektu vztahů souvisejících s osobními údaji, aniž by uváděl účel žádosti, kromě případu stanovených zákonem.

Přístup uživatele k osobním údajům o jeho osobě je zdarma. Uživatel podá žádost o přístup k osobním údajům vlastníkovi databáze osobních údajů.

V žádosti se uvede:

 • příjmení, jméno a jméno po otci, místo bydliště (místo pobytu) a údaje o průkazu totožnosti uživatele;
 • další informace, které umožní identifikovat totožnost uživatele;
 • informace o databázi osobních údajů, ohledně které je žádost podána, nebo informace o vlastníkovi nebo správci této databáze;
 • seznam požadovaných osobních údajů.

Lhůta pro posouzení žádosti nepřesahuje deset pracovních dnů ode dne doručení.

Po tuto dobu vlastník databáze osobních údajů informuje uživatele o tom, že žádosti bude vyhověno nebo že odpovídající osobní údaje nelze poskytnout, s uvedením důvodů uvedených v příslušném legislativním ustanovení.

Nestanoví-li zákon jinak žádosti má být vyhověno do třiceti kalendářních dnů ode dne

Soubory cookie

Naše Webové stránky používají soubory cookie.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do počítače během návštěvy určitých webových stránek. Na naších Webových stránkách používáme soubory cookie, abychom pochopili, jaký obsah vás zajímá, a abychom si vás zapamatovali pro případ, že Webové stránky znovu navštívíte.

Aby bylo možné optimalizovat využití obsahu a personalizovaných prvků Webových stránek, musí váš počítač, tablet nebo mobilní telefon stáhnout soubory cookie (často se to děje automaticky), díky čemuž vám poskytujeme možnost využívat určité personalizované prvky těchto Webových stránek.

Používáme následující soubory cookie:

Analytické. Používáme analytické soubory k tomu, abychom zjistili, jak uživatelé našich Webových stránek je používají, které stránky navštěvují nejčastěji a kolik času na nich tráví. To vše je pro nás nezbytné pro zlepšení práce Webových stránek. Ke sledování těchto činností našich uživatelů používáme soubory cookie a služby postranních partnerů.

Funkční. Tyto soubory cookie jsou nutné pro provoz Webových stránek a nelze je v našich systémech vypnout. Mohou být použity k nastavení jazyka nebo to mohou být soubory cookie serverů, které zabezpečují celkový provoz Webových stránek.

Reklamní. Naši reklamní partneři nám umožňují zobrazovat vám relevantní online reklamy na základě vašich zájmů. Kromě toho, tyto soubory nám také pomáhají určit efektivitu našich reklamních kampaní. Tito partneři o vás mohou shromažďovat informace, jako jsou údaje o vašim prohlížeči, poloha a IP adresa.

Якщо Ви хочете стати нашим клієнтом пропонуємо Вам зв'язатися з нами будь-яким зручним способом.
Контакти
За умови що Ви вже є нашим клієнтом прохання зв'язатися з Вашим менеджером для вирішення питання доступу.
Команда
crosschevron-left